Projekt i huset

2018

 • Renovering av ventilation:

Installation av mekanisk frånluft. Upprustning och komplettering av befintliga ventilationskanaler. Upprättad och godkänd OVK efter luftflödesinställning.

 • Renovering av rökkanaler:

Installation av kompositslag och glidgjutning med tätningsmassa i befintliga rökkanaler. Samt installation av tryckstyrda rökgasfläktar vilket resulterade i eldningstillstånd genom slutbesiktning.

 • Gallergrind till källaren installerades

2017

 • Installation av fiber
 • Installation av ny undercentral/värmeväxlare

2014

 • Omläggning av tak i samband med byggnation av vindslägenheter

2013

 • Byggnation av två vindslägenheter på våning 7
 • Renovering av hiss i samband med byggnation av vindslägenheterna

2010

 • Stambyte i både kök och badrum
 • Elstigare byttes

 

Framtida renovering

 • Föreningen ser över möjligheten att bygga om entrén
 • Föreningen ser över möjligheten att bygga balkonger mot innegården

 

Underhållsplan

Under 2015 upprättades en underhållsplan av Österman LU – Brf Planner. Underhållsplanen sträcker sig över en 20 årsperiod och totalt beräknas underhållsbehovet till 4 750 000 kronor för hela perioden. Ventilation och värmeväxlare som motsvarar en kostande om 2 330 000 kronor enligt underhållsplanen är sedan tidigare åtgärdade. Resultatet är att den återstående underhållskostnaden fram till 2035 beräknas till 2 420 000 kronor. Den summerade bedömningen, utifrån underhållsplanen, är att fastigheten är i gott skick.