Projekt i huset

2019

 • Renovering av huvudentré. I slutet av året genomfördes en omfattande renovering av entréerna och trapphallen. Ambitionen var att återskapa känslan av 30-talsepoken då huset byggdes. Föreningen tog hjälp av Carlsson Arkitekter som ritade det nya utseendet. Byggfirman JK Projekt genomförde arbetet på styrelsens uppdrag.
 • Mot Sveavägen flyttades glaspartierna ut så att vindfånget nu är inomhus.
 • Nya portar och nya kodlås installerades vid fastighetens båda ingångar och automatöppnare vid huvudentrén.
 • Ny Kolmården-sten las i entrén mot Sveavägen, den gamla polerades upp.
 • Trapphall och källargångar målades i tidstypiskt mönster. Taket i entrén målades med kopparfärg.
 • Nya takarmaturer installerades.
 • Nummerskylten 138 i original renoverades och fick förstärkning av ledlampor på vardera sidan.
 • Entrén försågs med en bänk, nytt boenderegister, anslagstavla och brevlåda föreningsposten.
 • Hisskorgen fick ny kopparbeläggning halvvägs upp runt väggarna, stenplattor på golvet, ny takarmatur och väggarna lackades.
 • Taksäkerhetsarbete. Installation av takbrygga och säkerhetsvajer på taket (för förstärkt säkerhet vid takarbeten, t ex snöskottning)

2018

 • Renovering av ventilation:

Installation av mekanisk frånluft. Upprustning och komplettering av befintliga ventilationskanaler. Upprättad och godkänd OVK efter luftflödesinställning.

 • Renovering av rökkanaler:

Installation av kompositslag och glidgjutning med tätningsmassa i befintliga rökkanaler. Samt installation av tryckstyrda rökgasfläktar vilket resulterade i eldningstillstånd genom slutbesiktning.

 • Gallergrind till källaren installerades
 • Nya energisnåla lysrör i källarutrymmet

2017

 • Installation av fiber
 • Installation av ny undercentral/värmeväxlare

2014

 • Omläggning av tak i samband med byggnation av vindslägenheter

2013

 • Byggnation av två vindslägenheter på våning 7
 • Renovering av hiss i samband med byggnation av vindslägenheterna

2010

 • Stambyte i både kök och badrum
 • Elstigare byttes

 

Framtida renovering

 • Föreningen ser över möjligheten att bygga balkonger mot innegården

Underhållsplan

Under 2015 upprättades en underhållsplan av Österman LU – Brf Planner. Underhållsplanen sträcker sig över en 20 årsperiod och totalt beräknas underhållsbehovet till 4 750 000 kronor för hela perioden. Ventilation och värmeväxlare som motsvarar en kostande om 2 330 000 kronor enligt underhållsplanen är sedan tidigare åtgärdade. Resultatet är att den återstående underhållskostnaden fram till 2035 beräknas till 2 420 000 kronor. Den summerade bedömningen, utifrån underhållsplanen, är att fastigheten är i gott skick.