Ordningsregler för tvättstugan

 

  1. Tvättstugan får endast användas för bostadsrättsinnehavarens familjs egen tvätt.
  2. Tidbokning gör du med lägenhetens bokningscylinder som låses fast på ledig önskad tid på bokningstavlan. Cylindern får inte flyttas förrän tvättpasset är slut eller om bokad tvättid inte kommer att användas. Om bokning inte skall göras, skall cylindern istället parkeras för att inte i onödan uppta en tvättid.
  3. Respektera bokade tvättider. Intrång på annans bokade tid får endast ske om dennes godkännande först inhämtas. Bokad tvättid som inte påbörjas inom 30 minuter får övertas av annan medlem.
  4. Man har rätt att använda torkmaskinerna upp till 30 minuter efter bokad tvättid.
  5. Värna om miljön och föreningens kostnader med att ha välfyllda tvättmaskiner och inte använda torkskåpet längre tid än nödvändigt.
  6. Det är absolut förbjudet att använda tvättmaskinerna för färgning av tvätt eller tvättning av djurtäcken p.g.a. allergi.
  7. Var rädd om maskinerna. Använd dem på ett sådant sätt att de inte skadas. Om det uppstår skador på tvättutrustningen som är orsakad genom oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.
  8. Torktumlarens luddfilter måste noga rengöras efter varje användning.
  9. Den som använt tvättstugan skall själv se till att lokalen och utrustningen rengörs samt torka av maskiner och arbetsytor.
  10. Ingen tvättutrustning får bortföras från tvättstugan.