Praktisk information

Tipsa gärna styrelsen om du saknar någon information här!

Försäkringar
Du behöver ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring.

Namn på dörr och i entré
När du flyttar in, eller av någon annan anledning vill ändra eller lägga till ett namn på din brevlåda och i entrén, kontakta styrelsen via e-post styrelsen.killingen138@gmail.com. Meddela vad som ska ändras och från vilket datum. Vår fastighetsförvaltare genomför namnändringen vid närmast kommande ronderingstillfälle (rondering görs en gång per månad).

Sophantering
Hushållssopor slängs i sopnedkast som finns på varje våningsplan.

Station för sopsortering finns på Frejgatan 31, på vänster sida av vägen i riktning mot Birger Jarlsgatan.

För mer skrymmande sopor och grovsopor hänvisar vi till Roslagstulls återbruk (bakom Vanadislunden) Cederdalsgatan 7. Mer info finner du här.

Närmaste återvinningsstationer hittar du nedan: