Nyinflyttad

Välkommen i bostadsrättsföreningen Killingen 138. 

När du flyttar in meddela styrelsen din mejladress så att du kan få del av löpande information om föreningen och huset. Styrelsen når du via styrelsen.killingen138@gmail.com. Styrelsens ledamöter läser inkomna mejl löpande och svarar så snart som möjligt. Lämna gärna även ett telefonnummer om det skulle vara något akut. 


Vi är måna om att hålla vårt hus rent och snyggt, fritt från skräp och skavanker. När du flyttar in är det viktigt att skydda hiss och trapphus från skador. Skulle någon skada ändå uppstå, ska du kontakta styrelsen eller, om det går, åtgärda skadan själv direkt. 


Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till styrelsens ledamöter. Välkommen i föreningen!