Eldning och eldningstillstånd

Tänk på följande:

  • När du inte eldar, håll spjället stängt så att du inte släpper ut värmen.
  • För din egen och dina grannars säkerhet, se till att ha minst en fungerande brandvarnare.