Eldning och eldningstillstånd

 

För tillfället pågår ventilationsarbete i fastigheten och under denna tid är det förbjudet för alla att använda sina öppna spisar.

 

Tänk på följande:

  • När du inte eldar, håll spjället stängt så att du inte släpper ut värmen.
  • För din egen och dina grannars säkerhet, se till att ha minst en fungerande brandvarnare.