Andrahandsuthyrning

Klicka här för att se HSB:s information kring andrahandsuthyrning.

Blanketten nedan ska fyllas i och skickas till HSB som sedan fattar formellt beslut om huruvida andrahandsuthyrningen godkänns. Observera att föreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning.

IFYLLD BLANKETT SKICKAS TILL:
HSB Stockholm Kund- och medlemsservice
Fleminggatan 41
112 84 Stockholm
Alternativt via mejl till: service.stockholm@hsb.se

Blankett: Ansökan om andrahandsupplåtelse