Källarförråd och felanmälningar

Källarförråd

Titania är nu i full gång med att bygga förråden i källaren. Se tidigare inlägg.

 

Felanmälningar HSB

HSB har tagit emot vår anmälan och kommer att undersöka problemen. Se tidigare inlägg.

Share SHARE