Allmänna ordningsregler

ORDNINGSREGLER för BRF Killingen, Sveavägen 138

För vår gemensamma trivsel finns några enkla regler som gäller samtliga boende i huset.

Musik och fester

Normalt ska ”frid råda” både inomhus och på gården mellan 23:00 -07:00. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Port och trapphus

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar, barnvagnar och annat får inte förvaras i porten då den är klassad som utrymningsväg vid brand. Styrelsen kan bevilja undantag för barnvagnar men vi är ändå tacksamma om ni i möjligaste mån utnyttjar cykel/-barnvagnsrummet för förvaring av barnvagnar.

Källare

Till din lägenhet hör ett förråd. Förrådet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Du får absolut inte använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd. Samma regel gäller för övriga utrymmen i källaren, de skall vara tillgängliga för sotning och brandsyn. Det är inte tillåtet att lämna någonting utanför ditt förråd. Skräp ska lämnas in på återvinningscentral.

Balkongen

Om du skall hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens balkong.

Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.

Tänk på att inte mata fåglar från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till vårt hus.

Trivsel

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 23.00 och 07.00. Detta gäller även ev. tvättmaskin och torktumlare som finns i din lägenhet.

Högljutt arbete i lägenheter görs endast på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar fram till kl. 16.00.

Gemensamma utrymmen

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Inga saker/skräp får förvaras utanför respektive lägenhet, eller i utrymmena mellan våningarna. Saker som ligger på gemensamma utrymmen har styrelsen rätt att slänga.

Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan utföra sina sysslor.

För allas trevnad, rök inte i våra gemensamma utrymmen.

Sophantering

Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs. Sopor ska slängas direkt i sopnedkastet och inte ställas utanför dörren.

Tvättstugan

Se separata regler för hur vi ska sköta om tvättstugan.

Säkerhet och ansvar

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.

Vi måste se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.

Om det uppstår skador på vårt hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till fastighetsskötaren eller styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Renovering

Vid renovering av enskild lägenhet ansvarar respektive medlem för att skydda gemensamma utrymmen från skador och skräp. Detta gäller även tillfällig förvaring av skräp i och utanför porten. Observera att renoveringar ska anmälas till styrelsen i förväg och förändringar som påverkar huset ska lämnas in med ritningar och specifikationer för godkännande. Anmälan om tillfällig förvaring av skräp ska anmälas till styrelsen i förtid för godkännande. Medlemmen är dessutom skyldig att se till att det utrymme där skräpet har stått återgår till ursprungligt skick.

Hiss

Var noggrann med att stänga båda dörrarna till hissen när du lämnar den, i annat fall kommer den stå stilla. Innan du felanmäler hissen, kontrollera om hissen står stilla på ett plan och att båda dörrarna är stängda. På så vis undviker vi onödiga kostnader för alla medlemmar.

Trivselreglerna är antagna av styrelsen i 15 maj 2012. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta gärna styrelsen.